Poslovna cona TRIS Kanižarica

Občina Črnomelj

Občina Črnomelj se nahaja na skrajnem jugovzhodu Slovenije z najjužnejšo točko države v vasi Kot v Krajevni skupnosti Sinji vrh. Obsega 339,9 km2 površine kar predstavlja preko 50% vse površine Bele krajine, zato je občina Črnomelj tudi največja občina v Beli krajini. Občina šteje nekaj okoli 14.200 prebivalcev in sodi tako po površini kot po številu prebivalcev med večje slovenske občine. V občini je 122 naselij v 14-ih krajevnih skupnostih (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg ob Kolpi, Talčji Vrh, Tanča Gora, Tribuče, Vinica).

Uradna dolžina meje Občine Črnomelj z Republiko Hrvaško je 52,83km.

Mesto Črnomelj leži na obeh straneh sotočja rek Lahinje in Dobličice, je sedež občine in ima nekaj več kot 5.000 prebivalcev. Je kulturno, zaposlitveno, oskrbno in upravno središče večjega dela Bele krajine.

Občina Črnomelj z razvojem in nadgradnjo infrastrukture v poslovnih conah omogoča odlične pogoje za razvoj  gospodarstva, ki je usmerjeno v razvoj in ustvarjanje delovnih mest. Občina Črnomelj je največja občina v  Beli krajini, ki je tudi vodilna turistična destinacija v Sloveniji za zahtevnega gosta, ki išče in ceni butična in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi. Ponašamo se s prelepo naravo in številnimi objekti kulturne dediščine ter bogatim ljudskim izročilom, predvsem pa nas bogatijo ljudje, poznani po gostoljubnosti in srčnosti.

Avtorji fotografij:

  • Arhiv Občina Črnomelj
  • Darja Vukčevič
  • Uroš Raztresen
  • Jan Kocjan
  • Anita Jamšek
Dostopnost