Poslovna cona TRIS Kanižarica

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla namestitev telekomunikacijskih vodov, družba Elektro Ljubljana pa postavila transformatorsko postajo ter položila nekaj metrov elektro kanalov. Prav tako so lastniki na območju gradnje uredili elektro kanalizacijo od transformatorske postaje do […]

V sklopu projekta TRIS Kanižarica v upravljanje RIC Bela krajina

Občina Črnomelj je z izbranim izvajalcem RIC Bela krajina v sklopu projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1 pričela z izvajanjem storitev v podporo delovanja Poslovne cone TRIS Kanižarica. Storitev v vrednosti okoli 50.000 EUR je že v izvajanju skozi aktivnosti pa bodo izvajalci uresničevali zastavljene cilje in ukrepe, ki so navedeni […]

Podpisana pogodba za začetek gradnje infrastrukture v TRIS Kanižarica

Podpisana pogodba za začetek gradnje infrastrukture v TRIS Kanižarica

Ponedeljek, 19. junij 2023 – Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta podpisala pogodbo za začetek gradnje v okviru projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1. Vrednost pogodbe je 1.377.588,16 EUR, dela pa morajo biti končana najkasneje do konca junija 2024. Hkrati je župan podpisal tudi pogodbo […]

Izdelana je vizija razvoja poslovne cone TRIS Kanižarica

Vizija razvoja poslovne cone TRIS Kanižarica

Ponedeljek, 19. junij 2023 – V okviru projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1 je izvajalec Razvojni center Novo mesto d.o.o. izdelal vizijo razvoja poslovne cone TRIS Kanižarica. Oblikovana strategija je sodobno oblikovan dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta, občine, regije in nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse razvoja poslovne cone. […]

Dostopnost