Poslovna cona TRIS Kanižarica

Odprt je Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2024

Kako do ugodnega POSOJILA z GARANCIJO?

V Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. že 25 let nepretrgoma nudijo malemu gospodarstvu Jugovzhodne Slovenije ugodna namenska posojila z garancijami iz sredstev GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO. Projekt izvajajo v sodelovanju z

 • 18 občinami regije: Mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter
 • 2 poslovnima bankama: NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d..

 

Trenutno je odprt Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2024.

Upravičenec lahko pridobi:

 1. UGODNO POSOJILO od 5.000 EUR do 120.000 EUR in
 2. GARANCIJO v višini od 50 do 80 % odobrenega posojila.
 • Enostavna prijava
 • Možnost svetovanja in pomoči pri pripravi dokumentacije
 • Manj zahtevni pogoji pridobitve posojila kot na banki
 • Sinergije z drugimi produkti v okviru RC NM (subvencija obrestne mere, članstvo v inkubatorju, zaokroževanje finančne konstrukcije…)
 • Širok nabor namenov in upravičencev v razpisu
 • Pomoč v okviru sheme de minimis

Sredstva so namenjena za vlaganja v:

 • osnovna sredstva (opredmetena in neopredmetena), tudi nakupe tovornih vozil,
 • obratna sredstva,
 • zaposlovanje in
 • predfinanciranje projektov.

Na razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

 • mikro in mala podjetja,
 • samostojni podjetniki,
 • fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo,
 • zavodi,
 • zadruge in
 • socialna podjetja,

v povezavi z opravljanjem tržne dejavnosti.

Celotna razpisna dokumentacija dostopna na tej povezavi.

Več aktualnih novic

Vabilo na forum

Vabimo vas na jutranji forum z naslovom:VLOGA TRAJNOSTI PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV NA EVROPSKIH IN DRŽAVNIH RAZPISIH Gost: Maja Čibej (Beti Textile Industry d.o.o.)Kdaj: 31.5.2024 od

Read More »

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost