Poslovna cona TRIS Kanižarica

Širjenje in razvoj PC TRIS Kanižarica

Območje Poslovne cone TRIS Kanižarica predstavlja razširjeno območje nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici, kjer se je na degradiranem območju rudnika Kanižarica v zapiranju razvila poslovna cona. Območje se nahaja jugozahodno od naselja Črnomelj, ob regionalni cesti Kanižarica – Vinica R1-218/1214 Kanižarica – Vinica. Zaradi zaprtja rudnika se je leta 1995 izdelal ureditveni načrt Pridobivalni prostor rudnika Kanižarica, v katerem se je upošteval idejni rudarski projekt Zapiranje rudnika rjavega premoga Kanižarica in sanacija površine, ki ga je izdelal v februarju leta 1994 RRPS, Oddelek za projektiranje.

Območje Poslovne cone TRIS se ureja v skladu z OPN občine Črnomelj in OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica.

Sprejeta prostorska akta za to območje sta:

  • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/2010, 51/2016, 99/2022, 130/2022) in
  • Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/2011, 105/2011, 49/2016, 69/2018, 64/2019, 130/2022).

Širjenje in razvoj PC TRIS Kanižarica.pdf

Več aktualnih novic

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost