Poslovna cona TRIS Kanižarica

V sklopu projekta TRIS Kanižarica v upravljanje RIC Bela krajina

Občina Črnomelj je z izbranim izvajalcem RIC Bela krajina v sklopu projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1 pričela z izvajanjem storitev v podporo delovanja Poslovne cone TRIS Kanižarica. Storitev v vrednosti okoli 50.000 EUR je že v izvajanju skozi aktivnosti pa bodo izvajalci uresničevali zastavljene cilje in ukrepe, ki so navedeni v Viziji razvoja Poslovni coni TRIS Kanižarica.

Spodnje aktivnosti bodo v podporo delovanja poslovni coni, medsebojnemu povezovanju podjetij v poslovni coni in iskanju novih podjetij za vstop v poslovni coni:

  • Vzpostavitev upravnega organa, nastavitev in oblikovanje pravnega okvirja delovanja in oblikovan poslovnik.
  • Vzpostavitev sistema upravljanja in določitev nalog upravljavca.
  • Organiziranje tematskih dogodkov za mreženje med podjetji in lokalno skupnostjo.
  • Nastavitev skupnih izobraževanj in usposabljanj za podjetja.
  • Sodelovanje z izobraževalnim sistemom (šolami, univerzami, inštituti) za spodbujanje izobraževanja in razvoja kadrov na področjih, ki so pomembna za podjetja v poslovni coni.
  • Izvajanje promocijskih aktivnosti za prepoznavnost in privlačnost Poslovne cone TRIS Kanižarica in vzdrževanje in dopolnjevanje spletne strani: https://tris-kanizarica.si/ .
  • Vzpostavljanje prostorskih in infrastrukturnih pogojev za razvoj malega gospodarstva in obrtnih dejavnosti.
  • Privabljanje naložb in podjetij v cono. Podjetja, ki so potencialni vstopniki v poslovno cono morajo biti usmerjena v dejavnosti, ki ustvarjajo pozitivne učinke za razvoj okolja, ki je stabilno in urejeno ter ne škodujejo okolju.

V sklopu projekta je Občina Črnomelj že izvedla nekaj ciljev kot je izdelava vizije ekonomsko poslovne cone, vzpostavitev spletne strani cone in postavitev in zagon male sončne elektrarne.

Projekt se izvaja v okviru sklada Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

»Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU«

Stanje na projektu lahko spremljate na tej povezavi.

Več aktualnih novic

Vabilo na forum

Vabimo vas na jutranji forum z naslovom:VLOGA TRAJNOSTI PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV NA EVROPSKIH IN DRŽAVNIH RAZPISIH Gost: Maja Čibej (Beti Textile Industry d.o.o.)Kdaj: 31.5.2024 od

Read More »

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost