Poslovna cona TRIS Kanižarica

Poslovna cona TRIS Kanižarica z malo sončno elektrarno

mala_soncna_elektrarna_tris_kanizarica

Občina Črnomelj je s 1. 9. 2023 priključila in zagnala malo sončno elektrarno v PC TRIS Kanižarica in s tem izpolnila en izmed ciljev projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1. Sončna elektrarna je nameščena na strehi muzejske zbirke rudnika rjavega premoga v Kanižarici. Naložba, ki jo je izvedlo podjetje EVI iz Črnomlja, je vredna 20.886,40 EUR.

Naprava za samooskrbo z električno energijo izkorišča energijo sonca in bo oskrbovala javno razsvetljavo na območju Poslovne cone TRIS Kanižarica.

Projekt se izvaja v okviru sklada Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

»Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU«

Več aktualnih novic

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost