Poslovna cona TRIS Kanižarica

Podpisana pogodba za začetek gradnje infrastrukture v TRIS Kanižarica

Podpisana pogodba za začetek gradnje infrastrukture v TRIS Kanižarica
Ponedeljek, 19. junij 2023 – Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta podpisala pogodbo za začetek gradnje v okviru projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1. Vrednost pogodbe je 1.377.588,16 EUR, dela pa morajo biti končana najkasneje do konca junija 2024. Hkrati je župan podpisal tudi pogodbo o nadzoru del, in sicer z direktorjem podjetja Ambiens Brankom Banovcem v vrednosti 33.916,00 EUR. V sklopu projekta je Občina Črnomelj že izvedla dela vzpostavitve spletne strani poslovne cone, dela izdelave vizije razvoja poslovne cone in postavitve male sončne elektrarne. Celoten projekt bo vplival na transformacijo degradiranega območja v poslovni coni, povečanje zaposlovanja v podjetjih na tem območju, ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo in hitrejši gospodarski razvoj občine Črnomelj in regije JV Slovenija. Opremljena cona bo podjetjem okrepila podporno okolje, podjetniško kulturo, obseg poslovanja kot tudi večjo fleksibilnost (bližina SLO in HR avtoceste) ter zagotovila okolje za privabljanje investicij. Operacija se izvaja v okviru sklada Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture. »Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU«  

Več aktualnih novic

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost