Poslovna cona TRIS Kanižarica

Izdelana je vizija razvoja poslovne cone TRIS Kanižarica

Vizija razvoja poslovne cone TRIS Kanižarica

Ponedeljek, 19. junij 2023 – V okviru projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1 je izvajalec Razvojni center Novo mesto d.o.o. izdelal vizijo razvoja poslovne cone TRIS Kanižarica. Oblikovana strategija je sodobno oblikovan dokument, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta, občine, regije in nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse razvoja poslovne cone. Začetek oblikovanja strategije je bil marca letos, celotna investicija pa je bila vredna 20.130 EUR.

Namen izdelave vizije PC TRIS Kanižarica je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z vizijo bomo naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

V viziji so zajeta naslednja področja:

  • Zgodovina in razvoj cone
  • Analiza stanja
  • Področja ukrepanja za učinkovit razvoj
  • Cilji vizije
  • Akcijski načrt za izvajanje vizije

Operacija se izvaja v okviru sklada Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in  investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

»Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU«

Več aktualnih novic

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost