Poslovna cona TRIS Kanižarica

Izdelava Vizije razvoja PC TRIS Kanižarica v okviru projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1

V sklopu projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1 Občina Črnomelj z izvajalcem RC Novo mesto izdeluje vizijo razvoja. Vizija bo končana predvidoma konec maja 2023, vrednost del pa je 20.130 EUR.

Izdelali bodo sodobno oblikovan dokument v obliki vizije PC TRIS Kanižarica, ki upošteva in nadgrajuje obstoječe strateške dokumente mesta, občine, regije in nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse razvoja poslovne cone.

Namen izdelave vizije PC TRIS Kanižarica je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z vizijo bo Občina Črnomelj naslavljala nadaljnjo specializacijo cone, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Cilji vizije so:

  • vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
  • vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
  • vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju cone,
  • transformacija degradiranega območja v EPC,
  • vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,
  • vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj EPC in
  • vpliv na krepitev specializacije EPC.

Operacija se izvaja v okviru sklada Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in  investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

Več aktualnih novic

Dostopnost