Poslovna cona TRIS Kanižarica

Začetek projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1

Obvestili smo vas že, da smo v maju 2022 na javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije uspešno prijavili projekt Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1. Pogodba z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je podpisana, kar pomeni, da bomo začeli z izvajanjem projekta.

Celotna vrednost projekta: 1.435.982,83 EUR z DDV
Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 942.370,75 EUR
Preostanek bo zagovorila Občina v svojem proračunu. Projekt bo končan do septembra 2024.

Kaj se bo delalo?

  • izgradnja dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki in postavitvijo male sončne elektrarne. Sončna elektrarna bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za javno razsvetljavo celotne poslovne cone.
  • zasaditve dreves in ureditve zelenih površin oziroma zelenih otokov
  • izdelava vizije in spletne strani cone ter izvajanje storitev v podporo delovanja poslovne cone.

Več aktualnih novic

Napredek del v TRIS Kanižarica

V poslovni coni TRIS Kanižarica je v okviru projekta izgrajena je meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Sočasno je družba Telekom Slovenije izvedla

Read More »
Dostopnost