Proste gradbene parcele
Prosta gradbena parcela 17118 Prosta gradbena parcela 6269 Prosta gradbena parcela 6869 Prosta gradbena parcela 2544 Prosta gradbena parcela 6 Prosta gradbena parcela 1499 Prosta gradbena parcela 5 Prosta gradbena parcela 3992 Prosta gradbena parcela 1504 Prosta gradbena parcela 3995 Prosta gradbena parcela 5178 Prosta gradbena parcela 8819 Prosta gradbena parcela 3366 Prosta gradbena parcela 1715 Prosta gradbena parcela 1888 Prosta gradbena parcela 4846 Del proste gradbene parcele 2648 Del proste gradbene parcele 7091 Del proste gradbene parcele 2921 Prosta gradbena parcela 4653 Del proste gradbene parcele 5428 Prosta gradbena parcela 2796 Del proste gradbene parcele 5476 Prosta gradbena parcela 1380 Prosta gradbena parcela 1583 Prosta gradbena parcela 1341 Prosta gradbena parcela 3600 Prosta gradbena parcela 2144 Prosta gradbena parcela 2080 Prosta gradbena parcela 724 Prosta gradbena parcela 769 Prosta gradbena parcela 3107 Prosta gradbena parcela 4137 Prosta gradbena parcela 4177 Del proste gradbene parcele 9356 Prosta gradbena parcela 5489 Prosta gradbena parcela 3829 Prosta gradbena parcela 2050 Prosta gradbena parcela 1882 Prosta gradbena parcela 2255 Prosta gradbena parcela 2039 Prosta gradbena parcela 1466 Prosta gradbena parcela 926 Prosta gradbena parcela 1071 Prosta gradbena parcela 1037 Prosta gradbena parcela 1084 Prosta gradbena parcela 997 Prosta gradbena parcela 782 Prosta gradbena parcela 1024 Prosta gradbena parcela 1166 Prosta gradbena parcela 1067 Prosta gradbena parcela 832 Prosta gradbena parcela 951 Prosta gradbena parcela 904 Prosta gradbena parcela 860 Prosta gradbena parcela 1077 Prosta gradbena parcela 915 Del proste gradbene parcele 15041 Del proste gradbene parcele 1 A Del proste gradbene parcele 1 B Del proste gradbene parcele 1 C Del proste gradbene parcele 1 D Del proste gradbene parcele 9 Del proste gradbene parcele 10 Del proste gradbene parcele 11 Del proste gradbene parcele 7 Prosta gradbena parcela 548 Prosta gradbena parcela 548

Prosta gradbena parcela 17118

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/219, 2539/2, 2544/10

Lastnik: INTERMETAL proizvodnja strojev in livarske opreme d.o.o.

Površina: cca 18105 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 6269

Namenska raba: IG, ZD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/227, 2539/3

Lastnik: INTERMETAL proizvodnja strojev in livarske opreme d.o.o.

Površina: cca 5455 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 6869

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2548/7

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 5780 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 2544

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/220, 2547/4, 2548/4, 2549/4, 2550/6

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 2580 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 6

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/217, 2455/2

Lastnik: AKROBAT proizvodnja športne opreme d.o.o.

Površina: cca 8286 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1499

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/221, 2550/10, 2551/7

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 1498 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 5

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/215

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 4389 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 3992

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/230, 2548/7, 2550/9, 2551/8

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 5085 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1504

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/224, 2557/10

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 1503 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija:DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 3995

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/229, 2557/12

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 3996 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 5178

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/232, 2557/15

Lastnik: METI-PEK pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.

Površina: cca 5184 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 8819

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/233, 2557/16

Lastnik: METI-PEK pekarstvo in slaščičarstvo d.o.o.

Površina: cca 8804 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 3366

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2557/19, 2619/15, 2619/19

Lastnik: LIGHTS proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. Črnomelj

Površina: cca 3379 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1715

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2619/13

Lastnik: EKOKULT družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov d.o.o.

Površina: cca 1716 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija:DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1888

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2619/14, 2619/16

Lastnik: EKOKULT družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov d.o.o.

Površina: cca 1740 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: v bližini je priključek DN 100, pretok 10 l/s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: v bližini je priključek DN 250

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 4846

Namenska raba: CD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2619/2, 2619/1, 2615/1, 2610/3

Lastnik: EKOKULT družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov d.o.o.,  fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (5 solastnikov), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 5119 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 2648

Namenska raba: CD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2610/7, 2610/11

Lastnik: EKOKULT družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov d.o.o.

Površina: cca 1494 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 7091

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2577/1, 2591/1, 2590/1, 2587/1

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o., fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik), EKOKULT družba za uresničitev okolju in ljudem prijaznih projektov , d.o.o., fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika)

Površina: cca 3400 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 2921

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2591/1, 2587/1

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika)

Površina: cca 1790 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 4653

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2571/1

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 4830 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 5428

Namenska raba: CD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2584/5, 2587/1

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o., Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika)

Površina: cca 3590 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 2796

Namenska raba: CD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2561/1, 2564/1, 3603/15

Lastnik: Občina Črnomelj

Površina: cca 1825 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 5476

Namenska raba: CD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2568/3

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 4223 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija:DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1380

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/301

Lastnik: IVANETIČ, predelava mesa d.o.o.

Površina: cca 1454 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1583

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/301

Lastnik: IVANETIč, predelava mesa d.o.o.

Površina: cca1454 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1341

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/124

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 1341 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 174 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 3600

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2346/9, 3613, 3614, 3642, 2345/8

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o., Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 4000 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek:  ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 2144

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3612

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 2137 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 2080

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3611

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 2080 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 724

Namenska raba: SSs, ZD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3610

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 724 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 769

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3609

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 lastnika)

Površina: cca 772 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 3107

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3632

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 3103 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 4137

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3631

Lastnik: Montaža Grabrijan, suha gradnja d.o.o.

Površina: cca 4144 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek:  ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 4177

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3620

Lastnik: Montaža Grabrijan, suha gradnja d.o.o.

Površina: cca 4165 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek:  ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 9356

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2372

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (18 solastnikov)

Površina: cca 180 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 5489

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2370

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 5489 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 3829

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2370, 2369

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik), Občina Črnomelj

Površina: cca 3190 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 2050

Namenska raba: SSs, ZD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3618, 3629, 2274/2, 2273/2, 2273/1

Lastnik: TEHNODIESEL, proizvodno tehnični servis, d.o.o., Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (7 solastnikov), OObčina Črnomelj

Površina: cca 2020 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1882

Namenska raba: SSs, ZD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2273/1, 2272/1, 2272/2, 2271/1, 3629

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik), TEHNODIESEL, proizvodno tehnični servis, d.o.o.

Površina: cca 2030 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 2255

Namenska raba: SSs, ZD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2271/1, 2266, 2270/1 , 2269/1, 2268/1, 3634

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 lastnika), Občina Črnomelj, Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), TEHNODIESEL, proizvodno tehnični servis, d.o.o.

Površina: cca 2310 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 2039

Namenska raba: SSs, ZD

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2265/1, 2266, 3635, 2258/1

Lastnik: Občina Črnomelj, Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika)

Površina: cca 2110 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1466

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2274/2, 2273/2, 2272/2, 2273/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (7 solastnikov)

Površina: cca 1220 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 926

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2270/1, 2272/1, 2272/2,  2271/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 900 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1071

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2270/1, 2268/1, 2269/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 800 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1037

Namenska raba: SSs, ZD

Parcelna številka:  k.o. 1540 - Dobliče 2265/1, 2266, 2258/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika)

Površina: cca 1010 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1084

Namenska raba: SSs, ZD

Parcelna številka:  k.o. 1540 - Dobliče 2265/1, 2266

Lastnik: Občina Črnomelj

Površina: cca 960 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 997

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2270/1, 2268/1, 2268/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (3 solastniki)

Površina: cca 800 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 782

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2270/1, 2272/1, 2272/2 ;  2271/1

Lastnik: Občina Črnomelj; Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 700 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1024

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2272/2, 2274/2, 2273/2, 2273/1

Lastnik: Občina Črnomelj, Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (12 solastnikova)

Površina: cca 950 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1166

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2272/1, 2272/2 , 2273/2, 2273/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (5 solastnikov)

Površina: cca 1065 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1067

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2270/1, 2268/1, 2269/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 1000 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek:  ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 832

Namenska raba: SSs

Parcelna številka:  k.o. 1540 - Dobliče 2265/1, 2266; 2258/1

Lastnik: Občina Črnomel; Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 lastnika)

Površina: cca 810 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 169 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 951

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2270/1, 2272/1, 2272/2, 2273/1, 2271/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 915 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 904

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2267/1; 2268/1; 2269/1

Lastnik: Občina Črnomelj; fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (3 lastniki)

Površina: cca 800 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 860

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2265/1, 2266, 2267/1 ; 2258/1

Lastnik: Občina Črnomelj; Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 lastnika)

Površina: cca 860 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 1077

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2270/1, 2268/1, 2269/1, 2271/1

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 1020 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 915

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2265/1, 2267/1; 2268/1; 2258/1

Lastnik: Občina Črnomelj; Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (4 solastniki)

Površina: cca 1200 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 15041

Namenska raba: SSs

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2273/2, 2274/2, 2274/8, 2274/17, 2274/18, 2342/311

Lastnik: Občina Črnomelj, fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (19 lastnikov)

Površina: cca 11000 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 1 A

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 3624, 3625, 3626

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 6300 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 1 B

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2372

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (18 solastnikov)

Površina: cca 1700 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka na delu gradbene parcele

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: ni priključka na delu gradbene parcele

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 1 C

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2370

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 1540 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka na delu gradbene parcele

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: ni priključka na delu gradbene parcele

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 1 D

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 865/8, 868/11, 865/9

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 lastnika)

Površina: cca 3025 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka na delu gradbene parcele

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: ni priključka na delu gradbene parcele

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 9

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2463, 2462

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 1200 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka na delu gradbene parcele

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka na delu gradbene parcele

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 10

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2463, 2462

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (2 solastnika), Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 3380 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka na delu gradbene parcele

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka na delu gradbene parcele

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 11

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2465, 2466

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (18 solastnikov), fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 3300 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka na delu gradbene parcele

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka na delu gradbene parcele

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Del proste gradbene parcele 7

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2452

Lastnik: Fizična oseba - podatek o lastniku ni javen (1 lastnik)

Površina: cca 4220 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 134 kW

Vodovod: ni priključka na delu gradbene parcele

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: ni priključka na delu gradbene parcele

Plinski priključek: ni priključka

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 548

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/79

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 700 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom

Prosta gradbena parcela 548

Namenska raba: IG

Parcelna številka: k.o. 1540 - Dobliče 2342/79

Lastnik: AGM MULLER, avtoprevozništvo in mehanizacija d.o.o.

Površina: cca 700 m2

Priključna moč: ni priključka na parceli - max. moč el. odjema: 171 kW

Vodovod: DN 100; pretok - 10 l/ s

Industrijski vodovod: ni priključka

Kanalizacija: DN 250

Plinski priključek: podatek v pridobivanju

Cena: po dogovoru z lastnikom