Poslovna cona TRIS Kanižarica

Aktualne novice

Sodelovanje, simbioza in sinergija med podjetji
Prepoznavna in privlačna poslovna cona
Rrazpoložljivi in pretočni podatki o prostoru in dejavnostih
Upravljanje s prostimi zemljišči v poslovni coni
Učinkovito upravljanje s surovinami in z odpadki
Zagotavljanje komunalne in zunanje urejenosti zasebnega in javnega prostora
Dostopnost