Poslovna cona TRIS Kanižarica

Aktualne novice

Širjenje in razvoj PC TRIS Kanižarica

Območje Poslovne cone TRIS Kanižarica predstavlja razširjeno območje nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici, kjer se je na degradiranem območju rudnika Kanižarica v zapiranju razvila poslovna

Več »
Sodelovanje, simbioza in sinergija med podjetji
Prepoznavna in privlačna poslovna cona
Rrazpoložljivi in pretočni podatki o prostoru in dejavnostih
Upravljanje s prostimi zemljišči v poslovni coni
Učinkovito upravljanje s surovinami in z odpadki
Zagotavljanje komunalne in zunanje urejenosti zasebnega in javnega prostora
Dostopnost